Praktikum predmeta Aktivnosti u prirodi

Vladimir Miletić

Publikacija Praktikum predmeta Aktivnosti u prirodi nastao je iz radne sveske Logorovanje, koja je prema zahtevima predmeta proširena zahvaljujući aktuelnom obrazovnom programu.

Praktikum prati praktičnu nastavu na izletničkim aktivnostima i logorovanju kao i drugim aktivnostima iz programa i kroz 123 vežbe pokriva sve što se prezentuje na ovom vidu nastave. Studenti imaju zadatak da na časovima poseduju ovu publikaciju i popunjavaju je u toku izvođenja nastave.

Primarna ideja autora je bila da praktikum nakon savladavanja svih programskih sadržaja i finalnog popunjavanja posluži kao priručnik i podsetnik svima onima koji imaju ambicije da usmeravaju problematiku aktivnosti u prirodi.