Svetski Dan zaštite životne sredine

Post 4 of 16

Slide za Zastitu zivotne sredine1972

Generalna skupština UN

Aktivnosti u prirodi kao integralni deo složenog sistema fizičke kulture odvijaju se u životnoj sredini. Potreba za zdravim okruženjem prvi je uslov koji treba biti ispunjen za sve ove sadržaje.

Zaštita životne sredine nije samo filozofija na koju se jedan dan godišnje, kao danas 05.06. ukazuje na globalnom nivou, već svakodnevni zadatak aktivnosti u prirodi. Najbolji zaštitnici prirode su svi njeni korisnici sa visoko razvijenom ekološkom svesti. Danas se radi na podsećanju na probleme koji su svuda oko nas. Jedan dan je suviše kratak za razmišljanje o problemima koji obuhvataju celokupnu svetsku populaciju…

Tags: , , ,