Smeštaj u logoru

Smeštaj u logoru je šatorskog tipa na već pripremljenim mestima za podizanje šatora. Kapacitet logora je blizu 50 šatorskih objekata. Izbor podloge za spavanje zavisi od učesnika logora i kreće se od samonaduvavajućih ili armafleks podloški, dušeka do poljskih kreveta. Preporuka je da se koriste sezonske vreće za spavanje.

Snabdevanje vodom

Logor se snabdeva kvalitetnom pijaćom vodom sa izvora u mestu Klotijevac u Republici Bosni i Hercegovini. Izvor je udaljen od logora 1200 metara i prilazi mu se vodenim putem. Tehnička voda za potrebe učesnika logora (održavanje higijene, pranje posuđa i veša) uzima se iz jezera i puni u rezervoare za vodu iz kojih se dalje koristi za predviđene potrebe.

Ishrana na logorovanju

Ishrana za vreme boravka u logoru podrazumeva organizovani ručak. Ostali obroci su u ličnoj režiji svakog pojedinca. Na raspolaganju učesnicima logora je plinski gorionik i roštilj za termičku obradu hrane i vode. Svakodnevni odlazak dežurnih u nabavku omogućava dopremanje svežih namirnica. Tom prilikom se prave spiskovi i prikuplja novac za iste.

Energetska nezavisnost

Potrebe za električnom energijom za učesnike kampa najčešće su usmerene na ustaljene navike: dopunjavanje mobilnih telefona i osvetljenje. Logor od ove godine poseduje solarni sistem koji će obezbeđivati potrebnu električnu energiju u zavisnosti od dnevnih sunčanih intervala. Upotrebom obnovljivih izvora energije logor ulazi u sistem Programa zaštite životne sredine – EKOD.

Programski sadržaji

Geoprostor ekološko – obrazovnog logora u mestu Džanići obiluje neverovatnim prirodnim lepotama. Blizina akvatorije iznad koje se nalazi strma i šumovita planina Zvezda proteže se između ušća Dervente i Neveljskog potoka u Drinu. Prostorno i ambijentalno okruženje nudi nebrojene mogućnosti za organizaciju nastavnog procesa u prirodi.