Uvodno predavanje

Uvodno predavanje - Upoznavanje sa strukturom predmeta postavljeno…
18/02/2021/by Profesor

Početak nastave predmeta Aktivnosti u prirodi za školsku 2020/21

Svakog utorka i četvrtka, počevši od 18.02.2021. godine prema…
16/02/2021/by Profesor

Dodela sertifikata za realizovani INTRO zaron

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, 22.12. tekuće…
23/12/2020/by Profesor

Publikovano je novo izdanje časopisa “Povratak prirodi”

Novo izdanje predmetnog časopisa “Povratak prirodi”, dvobroj…
19/12/2020/by Profesor

Publikovan priručnik o nautičkom turizmu

U izdanju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta…
28/10/2020/by Profesor

Odbrana završnog rada “Mišljenje studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja o organizaciji alpinističkih aktivnosti u kontekstu nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja”

Dana 30.09.2020. godine u 15:30 sati u Kabinetu 46 na Fakultetu…
30/09/2020/by Profesor

Odbrana završnog rada “Dosadašnja iskustva u obuci nautike studenata FSFV iz Beograda i predlozi sa njihovo poboljšanje”

Dana 30.09.2020. godine u 14:30 sati u Kabinetu 46 na Fakultetu…
30/09/2020/by Profesor

Odbrana završnog rada: “Specifičnost organizacije nautičkog logorovanja”

Dana 30.09.2020. godine u 14:00 sati u Kabinetu 46 na Fakultetu…
30/09/2020/by Profesor

Odbrana master rada “Predlog mera za smanjenje ekološkog otiska logorovanja”

Dana 30.09.2020. godine u 13:30 sati u Kabinetu 46 na Fakultetu…
30/09/2020/by Profesor

Odbrana master rada “Akvatorija Mladenovca kao izletnička ponuda za posetioce Selters Banje”

Dana 30.09.2020. godine u 13:00 sati u Kabinetu 46 na Fakultetu…
30/09/2020/by Profesor
Load more