Najčešće postavljena pitanja

Najčešća postavljena pitanja učesnici logora vezuju za svoje svakodnevne potebe kao što su na primer: lična higijena, ishrana, potrebe za električnom energijom, smeštaj, cene, radni raspored na terenu i drugo.