Planinarenje i logorovanje

Toplica Stojanović, Zvezdan Savić, Vladimir Miletić

Prema naslovima posebnih poglavlja zaključuje se da je rukopis obuhvatio suštinu područja u oblasti planinarstva i logorovanja, a koja se odnose na teoretska razmatranja o suštinskim problemima (od definisanja problema, istorijata, autora i ličnosti prepoznatljivih u ovom prostoru, neizbežnu multidisciplinarnost sa prostorom geografije, istorije, medicine, ekologije, fizičke kulture, turizma i dr.), pa preko praktičnih delova gde se konkretno, slikovito i jasno čitaocu predstavljaju tehnike, metode, praktična iskustva i saveti u funkciji bezbednog boravka u prirodi u jednom širem kontekstu. Neizbežna i prepoznatljiva je pedagoška i andragoška nota, koja je uslov korišćenja ovog materijala u budućem radu sa decom i odraslim osobama, a sa krajnjim ciljem, da se na jednom akademskom nivou predstavi i objasni i naravno u praksi demonstrira značaj i vrednost aktivnog boravka u prirodi.

Ovaj materijal predviđen je za studente Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, ali sigurno i mnogo šire, za ljubitelje prirode u svakom pogledu (planinare, izviđače, ferijalce, lovce, ribolovce, sakupljače jestivog i lekovitog bilja, gljiva, istraživače…).