Metodika i organizacija aktivnosti u prirodi

Vladimir Miletić, Željko Rajković, Jasna Popović, Ksenija Bubnjević

Uždbenik pod nazivom Metodika i organizacija aktivnosti u prirodi, autora Vladimira Miletića, Željka Rajkovića, Jasne Popović i Ksenije Bubnjević, publikovan 2023. godine, predstavlja publikaciju nastalu kao projekat međuuniverzitetske saradnje. U izdavaštvu je Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću.

”Iz obimnog spektra aktivnosti koje se realizuju u prirodi autori su, vođeni programskim zahtevima predmeta Aktivnosti u prirodi, ovaj rukopis realizovali u 15 poglavlja. Posebna vrednost rukopisa se ogleda u ugledanju autora na MENSA-in način pažljive sistematizacije i predočavanja gradiva. Zapravo, urađena je tipska navigacija za svako poglavlje, gde se u okviru svakog poglalja daje njegov sažetak, jasan cilj, glavna oblast izučavanja, kontrolna pitanja za proveru usvojenosti gradiva, kao i korišćena literatura. Sve ovo je urađeno kako bi prezentovano gradivo čitalac usvojio na zanimljiviji i lakši način. Predlažem relevantnim telima da se napisani materijal pod naslovom „Metodika i organizacija aktivnosti u prirodi”, autora dr Vladimira Miletića, dr Željka Rajkovića, dr Jasne Popović i dr Ksenije Bubnjević, prihvati kao udžbenik za studente osnovnih akademskih studija na Fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja. Isti će kao visoko stručno štivo biti od koristi i za ostalo stručno mnjenje i sve iskrene ljubitelje prirode.”