Osnove nautičkog turizma i nautički potencijali Srbije

Krsta Pašković

Zanimljivi priručnik o nautičkom turizmu inženjera Krste Paškovića u izdanju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Unverziteta u Beogradu u kome je praktično sažeto životno iskustvo jednog nautičara.

Priručnik je publikacija u kojoj je Pašković svoj celi život prikazao kroz nautiku, kao jednu veoma značajnu i priznatu društvenu oblast. Ako bi se u samo jednoj rečenici opisala nova publikacija, onda bi ona glasila: U pisano delo, pretočeno bogato životno iskustvo “sa vode”, mereno kroz hiljade nautičkih milja.

Pašković kroz svoja razmišljanja čitaocima nudi moguća rešenja usmerena na strategiju razvoja nautičkog turizma u Republici Srbiji. Hrabri činjenica da ova regija raspolaže stotinama kilometara neiskorišćenih vodnih puteva, koji bi u perspektivi mogli da izmene turističku sliku jugozapadne Evrope i da stvore jednu prirodnu konekciju sa okolnim zemljama.