Priručnik iz vojne topografije

Bogomir Janković

Publikacija Priručnik iz vojne topografije ulazi u sastav priručnika rađenih za pripadnike oružanih snaga. Bogomir Janković je autor knjige izdate davne 1985. godine od strane Vojnoizdavačkog zavoda iz Beograda.

Ovaj pisani materijal bavi se izučavanjem geoprostora, ali usko usmereno na vojno taktičko kretanje u terenskim uslovima. Pored taktičkog kretanja, knjiga otvara prostor u kome se čovek upoznaje sa terenom pre nego što na njega kroči. Ovo je jedan od veoma bitnih preduslova, koji se tiče bezbednosti, ali takođe i uspešnosti izvršavanja dobijenih zadataka na terenu.

Bez obzira na usku specijalizaciju određenih interesnih grupa koje deluju u geoprostoru i kojima je topografija od izuzetnog značaja, ova knjiga bi trebala da bude baza od koje startuje upoznavanje sa terenskim uslovima.

Razvoj moderne tehnologije pojačan je sadržajima opisanim unutar korica priručnika, a i današnja upotreba GPS uređaja, softvera koji čitaju teren i uopšte GI sistema, znatno će bolje biti shvaćena kada se zagrebe malo dublje i prouči opisana tematika.