The Book of the Bivvy

Ronald Turnbull

Knjiga Ronalda Turnbull-a u izdanju Cicerone Press iz Milnthorpe-a sa prvim izdanjem 2001. godine, predstavlja praktični vodič za veštine izrade minimalističkog smeštaja na otvorenom u outdoor svetu popularno nazvanog – bivakovanje. Bivakovanje predstavlja izvorni dodir čoveka sa prirodom. Ova publikacija ima svoju snagu zbog toga što autor prenosi svoja lična iskustva koja je stekao dugogodišnjim boravkom u prirodi u specifičnoj tematici sadržanoj u opisanoj knjizi.

Publikacija The Book of The Bivvi pruža detaljne opise na koje načine izraditi različite tipove improvizovanih smeštaja ili kako to ne treba učiniti, i zašto to ne činiti u određenim situacijama.

Pisani vodič za bivakovanje predstavljen je kao vrhunac minimalističkog kampovanja u divljini. Poučne priče o avanturama sa jedinstvenih putovanja uz minimalne (asketske) životne uslove, ponekad neverovatno lepe, ali nasuprot tome često neprijatne, smenjuju se sa praktičnim poglavljima o upotrebi laganog kompleta za život i boravak u prirodi i bivšim istraživanjima. Knjiga se završava poglavljem o izboru bivak ekspedicija. Celokupni sadržaj knjige prikazan je kao informativan, iskren i zabavan.