Aktivnosti u prirodi

Zvezdan Savić, Vladimir Miletić

Programski sadržaji predmeta Aktivnosti u prirodi (teorijski i praktični) imaju za cilj da bliže upoznaju studente, buduće profesore sporta i fizičkog vaspitanja ali i sve zainteresovane sa mogućnostima i sadržajima, koje može da pruži organizovani boravak u prirodi sa osnovnim ciljem, da stečena znanja i praksu prenesu na mlađe i starije učesnike, kao i sve ostale koji nemaju iskustva u ovoj oblasti. Ova stručna publikacija namenjena je prevashodno studentima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i treba da im omogući da lakše savladaju određene programske zadatke na teorijskoj i praktičnoj nastavi, te da njihov boravak u prirodi bude što privlačniji i interesantniji.

Ovakvo prezentiranje nastavnih tema predmeta Aktivnosti u prirodi upravo s obzirom na ukupne implikacije, koje će publikacija imati u praktičnoj primeni u praksi. Rukopis stručne publikacije, autora dr Zvezdana Savića i dr Vladimira Miletića, koji su priredili široj čitalačkoj javnosti, predstavlja značajan i veoma smeo poduhvat u oblasti novih saznanja i shvatanja Aktivnosti u prirodi, koji se poklapaju sa potrebama planova i programa u školama Srbije. Poduhvat je u toliko značajniji jer je obrađivao materiju, koja u potpunosti pokriva sve nastavne teme predmeta Aktivnosti u prirodi na fakultetima. Ovim materijalom upotpunjuje se poznavanje pojedinih sadržaja i modela aktivnosti u prirodi, čime se doprinosi daljoj afirmaciji pojedinih sportskih aktivnosti na kopnu i vodi.