Aktivnosti u prirodi – Praktikum-priručnik

Vladimir Miletić

Publikacija Aktivnosti u prirodi – Praktikum-priručnik, nastao je kao treće dopunjeno izdanje prethodnih publikacija (radne sveske Logorovanje autora Miletić, K., Miletić, V. koja je prema zahtevima predmeta proširena zahvaljujući aktuelnom obrazovnom programu sve do Praktikuma predmeta). Publikacija je izašla u samostalnom izdavaštvu uz podršku Pro OUTDOOR Publish.

Praktikum prati praktičnu nastavu na izletničkim aktivnostima i logorovanju kao i drugim aktivnostima iz programa definisanog predmetom i kroz 124 vežbe pokriva sve što se prezentuje na ovom vidu nastave. Studenti imaju zadatak da na časovima poseduju ovu publikaciju i popunjavaju je praralelno sa izvođenjem terenske nastave.

Primarna ideja autora publikacije je bila da praktikum nakon savladavanja svih programskih sadržaja i finalnog popunjavanja, posluži kao priručnik i podsetnik svima onima koji imaju ambicije da usmeravaju kompleksnu problematiku aktivnosti u prirodi.