Pravila ponašanja u logoru iz ekoloških i bezbednosnih razloga podrazumevaju sledeće zabrane

  • Samovoljno udaljavanje iz logora;

  • Loženje vatre van za to predviđenog ložišta;

  • Vršenje nužde van toaleta;

  • Uzimanje opreme i rekvizita bez pitanja nastavnika;

  • Bacanje otpada van predviđenog mesta;

  • Konzumacija alkoholnih pića;

  • Narušavanje kućnog reda i povečerja;

  • Uznemiravanje životinjskog sveta;

  • Devastacija prirode;

  • Neadekvatna upotreba raspoloživih sredstava.

Kršenjem navedenih pravila prekršioci će biti udaljeni iz logora!