RendzeriProjekat “Škola za mlade rendžere” osmišljen je tako da se u trajanju od jednog dana u prirodnom okruženju na prethodno pripremljenoj lokaciji, interesna grupa upozna prvenstveno sa sadržajima aktivnosti u prirodi usko povezanim sa veštinama preživljavanja u divljini uz jasno istaknuti značaj zaštite životne sredine.

Projekat je realizovan u saradnji sa Savezom za sportsku rekreaciju i sportsku animaciju Srbije i Opštinama na čijim se teritorijama održava ova vaspitno-obrazovna manifestacija.

Kroz ovu školu preživljavanja u protekle tri godine prošao je veliki broj dece različitih uzrasnih kategorija. Svake godine medijski servisi isprate dešavanja na terenu kroz kratku reportažu o ovoj manifestaciji.

Škola za made rendžere uvršćena je u godišnji plan rada navedenih institucija i održava se određenog vikenda u oktobru kada vremenski uslovi omogućavaju celodnevni boravak ljudi u prirodi. Manifestacija je besplatna i otvorena za sve zainteresovane.