Prva smena

Aničić Dušan
Bajić Nikola
Blagojević Bogdan
Blagojević Vanja
Bogdanović Vojislav
Bogojević Aleksandar
Boršik David
Bradajić Teodor
Branković Miloš
Breka Lara
Ćorsović Novak
Došenović Nikola
Drobnjaković Luka
Đošović Jovana
Đurđević Miodrag
Eleta Ana
Gačević Katarina
Gligorijević Andrija
Glišović Uroš
Gordana Prelić
Guconić Milica
Hadži Pavlović Đorđe
Ilić Dragoslav

Ivanović Mina
Janićijević Milica
Janković Matija
Jenić Danica
Jerinić Barbara
Jevđenić Ivan
Jocić Ninoslav
Jovanović Neda
Jovanović Veljko
Karić Nikola
Končar Iva
Kostić Luka
Krstić Ivana
Kukić Marko
Lijeskić Pavle
Marković Aleksa
Marković Nevena
Marković Nikola
Mićić David
Mihailović Milica
Mihajlović Miloš
Milinković Đorđe
Minić Nikola

Nikolić Kristina
Perić Jovan
Petrović Aleksandar
Popović Anđela
Popović Dušan
Ranković Nenad
Rosić Đorđe
Rudan Jovan
Sanja Đokić
Simonović Miljana
Solovjev Nataša
Stanišić Lana
Stanković Nikola
Stanojević Ivan
Stojanović Miloš
Stojšić Mateja
Tegeltija Vuk
Tufegdžić David
Urošević Marta
Veić Staša
Živkov Stefan
Župan Stevan