Vatra

Ovaj link predstavlja deo međuuniverzitetskog projekta, izradu udžbenika “Metodika i organizacija aktivnosti u prirodi” u izdanju Univerziteta u Prištini, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću / ISBN 978-86-82374-05-3

1
2
3
4
1

Tipi

2

Pagoda

3

Lovačka

4

Zvezdasta

Vatra ima veoma bitnu ulogu kada je u pitanju boravak u prirodi. Vatra pored izvora energije: svetlosti i toplote pretstavlja, kada je za to kreirano ložište, centralnu zonu oko koje se okupljaju učesnici u akciji – logorska vatra. Služi za termičku obradu vode i hrane, osvetljenje, grejanje…

Vatra predstavlja brzi i samoodrživi oblik oksidacije koji prati oslobađanje svetlosti i toplote. Za nastanak vatre potrebno je sveto trojstvo: kiseonik, gorivni materijal i toplota. Vatra je usko povezana za ložištem, odnosno ložište predstavlja oblast u kojoj se sagoreva određeno gorivo. Da bi se zapalila vatra postoji niz metoda. Standardna potpala u aktivnostima u prirodi podrazumeva: upaljač ili šibice, pa sve do najprimitivnijih načina frikcije. Jedan od poznatih metoda je popularni “vatreni luk”.

Logorska vatra je tačno postavljena na za to predviđenom mestu logorske prostorije, strogo je kontrolisana i konstantno se održava svo vreme boravka u logoru.