Završni radovi iz oblasti Aktivnosti u prirodi

Izbor tema završnih radova prema specifikaciji predmeta omogućava široku lepezu oblasti počevši od organizacije do aplikacije sportskih sadržaja i dr.

2019. godina

Tema završnog rada
Predlog instrumenta “Prostorna šema” za organizaciju izletničkih aktivnosti na beogradskoj teritoriji

Kandidat
Ivana Jovanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Miloš Marković, docent

Ključne reči:
topografske karte,
specifični instrument,
organizacione tabele

Tema završnog rada
Primena elementarnih igara na izletima za učenike osnovnih škola

Kandidat
Tijana Dakić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Miloš Marković, docent
dr Željko Rajković, docent

Ključne reči:
priprema za terenski rad,
podela igara po grupama,
igre i uticaj na fizičke sposobnosti

Tema završnog rada
Mogućnosti organizacije speleoloških aktivnosti na teritoriji Zlatara

Kandidat
Milica Milovanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Milinko Dabović, docent
dr Dejan Suzović, Van. Prof.

Ključne reči:
konkretni lokalitet,
speleo ronjenje,
kampovanje,
katastar

Tema master rada
Planiranje, organizacija i realizacija ekspedicija na primeru ekspedicije “U sedlu do Mongolije” 

Kandidat
Milenko Gordić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Milinko Dabović, docent

Ključne reči:
aktivnosti u prirodi,
putovanje,
terenska vožnja,
motocikl

2020. godina

Tema master rada
Specifikacija lokaliteta jadranske akvatorije za realizaciju terenske nastave ronjenja

Kandidat
Luka Tomić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent,
dr Željko Rajković, docent,
dr Zoran Bratuša, docent

Ključne reči:
aktivnosti u prirodi,
aktivnosti pod vodom,
scenografija,
ambijent,
jedinstvena matrica.

Tema završnog rada
Uloga tehničkog osoblja u organizaciji nastave logorovanja

Kandidat
Milan Đorđević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Milinko Dabović, Van. Prof.
dr Željko Rajković, docent

Ključne reči:
priprema,
održavanje,
poslovi,
kompetencije,
prenošenje znanja

Tema master rada
Program aktivnosti usmeren na roditelje u okviru porodičnog kampa

Kandidat
Ivana Jovanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Goran Prebeg, docent

Ključne reči:
logorovanje,
socijalizacija,
vaspitanje,
otklanjanje straha

Tema master rada
Organizacija kampa za ekstremne sportove

Kandidat
Nemanja Pajević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Goran Prebeg, docent

Ključne reči:
aktivnosti u prirodi,
adrenalin,
sportski sadržaji

Tema master rada
Akvatorija Mladenovca kao izletnička ponuda za posetioce “Selters banje

Kandidat
Slobodan Milošević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Darko Mitrović, Van. Prof.

Ključne reči:
turizam,
sportske aktivnosti,
akvatorija

Tema master rada
Predlog mera za smanjenje ekološkog otiska logorovanja

Kandidat
Marko Banduka

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Nenad Janković, Red. Prof.

Ključne reči:
zagađenje,
otpad,
postupci organizacije,
obnovljivi izvori energije

Tema završnog rada
Specifičnosti organizacije nautičkog logorovanja

Kandidat
Mihailo Maletić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Milinko Dabović, Van. Prof.

Ključne reči:
akvatorija,
infrastruktura,
logorski objekti,
aktivnosti na vodi

Tema završnog rada
Dosadašnja iskustva u obuci nautike studenata FSFV iz Beograda i predlozi sa njihovo poboljšanje

Kandidat
Vladan Erenfrid

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Darko Mitrović, Van. Prof.

Ključne reči:
plovila,
upravljanje,
navigacija.

Tema završnog rada
Mišljenje studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja o organizaciji alpinističkih aktivnosti u kontekstu nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Kandidat
Tamara Grubiša

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Marko Ćosić, docent

Ključne reči:
alpinizam,
profesor sporta i FV,
istraživanje.

Tema završnog rada
Povezivanje centra za izletničke ture “Babe” sa lokalnim turističkim sadržajima

Kandidat
Marko Šućur

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, docent
dr Darko Mitrović, Van. Prof.

Ključne reči:
sport,
turizam,
rekreativne aktivnosti,
selo Babe.

2021. godina

Tema završnog rada
Mogućnost organizacije sportsko – rekreativnog kampa “Trešnjar” kod Kraljeva

Kandidat
Andrija Arsović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Milinko Dabović, Van. prof.
dr Željko Rajković,Van. prof.

Ključne reči:
aktivnosti u prirodi,
putovanje,
terenska vožnja,
motocikl.

Tema završnog rada
Edukativno – sportsko – ekološka akcija “Čukarički rukavac 2020”

Kandidat
Minja Despić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Nenad Janković, Red. prof.

Ključne reči:
aktivnosti u prirodi,
sanitarna obrada,
praktična primena veština

Tema završnog rada
“Brownfield” investicije usmerene za aktivnosti u prirodi na primeru škole “Milovan Mandić” u Vežanji

Kandidat
Milica Živanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
Tara,
Zaovine,
objekti,
prenamena

Tema master rada
Specifičnosti za organizaciju tura na vodi u specijalnim rezervatima prirode na primeru Obedske Bare

Kandidat
Ratko Jović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Darko Mitrović, Van. prof.

Ključne reči:
aktivnosti u prirodi,
rekreativni kajak i kanu,
ekoturizam,
kampovanje

Tema završnog rada
Diferencirani rad sa decom uzrasta od 3 do 7 godina u školici sporta ”Stepa”

Kandidat
Natalija Manić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Vladimir Milošević, asist.

Ključne reči:
rast i razvoj,
motoričke sposobnosti,
senzitivni periodi,
igra

Tema master rada
Planiranje, organizacija i realizacija pešačkih tura na primeru pešačke ture Beograd – Atos

Kandidat
Vanja Mijajlović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Milinko Dabović, Van. prof
dr Željko Rajković, Van. prof

Ključne reči:
– aktivnosti u prirodi,
pešačenje,
putovanje

Tema master rada
Mišljenja studenata FSFV o pešačkoj turi trase Košutnjak – Avala

Kandidat
Milica Milovanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Vladimir Ilić, Van. prof

Ključne reči:
– aktivnosti u prirodi,
pešačenje,
istraživanje,
studenti,
ocena ture

Tema završnog rada
Specifičnosti organizacije pešačkih tura za populaciju stariju od 65 godina

Kandidat
Tamara Simić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Sanja Mirković, asist.
dr Vladimir Mrdaković, Van. prof

Ključne reči:
– hodanje,
boravak u prirodi,
rekreacija,
– osobe treće dobi

Tema završnog rada
Mogućnost primene igara tokom sprovođenja tura

Kandidat
Kristina Milivojević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Goran Prebeg, Van. prof

Ključne reči:
– kampovanje,
ekspedicija,
pohod,
– igrač,
rekreacija

Tema master rada
Geoprostorne komponente planine Tare od značaja za postavku logorske infrastrukture

Kandidat
Nemanja Mladenović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Irina Juhas, Red. prof

Ključne reči:
– topografija,
istraživanje,
– teren,
komunikacija

Tema završnog rada
Izletničke ture u funkciji zaštite životne sredine

Kandidat
Antonije Picajkić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Irina Juhas, Red. prof
dr Željko Rajković, Van. prof

Ključne reči:
– ekologija,
mapiranje,
evidentiranje,
otpad,
priroda

Tema završnog rada
Spasilačka akcija na lokalitetu Brusnički potok

Kandidat
Aleksandar Todorović

Komisija:
dr Milinko Dabović, Van. prof
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof

Ključne reči:
– kanjon,
kanjoning,
pristup,
procedure

Tema master rada
Specifičnosti uspostavljanja stalnog kampa na lokaciji Kitog – Majur

Kandidat
Mihailo Maletić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof

Ključne reči:
– aktivnosti u prirodi,
– projekat,
– preduzetništvo u sportu,
infrastruktura,
planiranje

Tema završnog rada
Primena alpinističkih tehnika spuštanja niz uže prilikom izvršenja namenskih zadataka

Kandidat
Đorđe Jovanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Milinko Dabović, Van. prof
dr Željko Rajković, Van. prof

Ključne reči:
– specijalni zadaci,
– evakuacija,
upad u objekat,
spasilaštvo

Tema završnog rada
Tehnike ribolova u funkciji primenjenih terenskih aktivnosti

Kandidat
Bojan Bajagić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Darko Mitrović, Van. prof

Ključne reči:
– oprema,
– tehnike i metode ribolova,
preživljavanje

2022. godina

Tema završnog rada
Upotreba improvizovanih plovila i flotacionih uređaja u terenskim uslovima

Kandidat
Varja Topalović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Darko Mitrović, Van. prof.

Ključne reči:
poplave,
preživljavanje,
improvizacija

Tema master rada
Opasnosti i mere prevencije na terenskoj nastavi predmeta Aktivnosti u prirodi

Kandidat
Emilija Radić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Milinko Dabović, Van. prof.
dr Dejan Suzović, Red. prof.

Ključne reči:
izletništvo,
logorovanje,
aktivnosti,
povrede

Tema završnog rada
Planiranje i organizacija individualnih avanturističkih tura prevoznim sredstvima

Kandidat
Tijana Milojević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
bicikl,
vožnja,
putovanje

Tema završnog rada
Predlog mera za unapređenje kampa “Vratna” kod Jabukovca

Kandidat
Vladimir Spasić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
– organizacija,
– geoprostor,
– infrastruktura,
logistika,
sadržaji

Tema završnog rada
Aktivnosti u prirodi kao dodatni sadržaji u programu kluba “Body House” – Pančevo

Kandidat
Đorđe Naumović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
– fitnes studio,
– sadržaji,
– priroda,
– okruženje,
– izleti

Tema završnog rada
Nautički potencijali jezera Vrutci

Kandidat
Nikola Todosijević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Darko Mitrović, Van. prof.

Ključne reči:
nautika,
– akvatorija,
– planiranje

Tema završnog rada
Organizacija glampinga kao pojavnog oblika kampovanja

Kandidat
Sava Kuburović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
kampovanje,
– odmor,
– luksuz

Tema završnog rada
Kapaciteti Leposavića za razvoj avanturističkog turizma

Kandidat
Nenad Vukojević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
– priroda,
aktivnosti,
– infrastruktura,
obrazovanje

Tema završnog rada
Primenjene aktivnosti u prirodi u rešavanju taktičkih zadataka službi bezbednosti

Kandidat
Jovan Stevanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
– terenske aktivnosti,
– pristup,
– evakuacija,
specijalni zadaci

Tema završnog rada
Predlog strategije razvoja planinarskih aktivnosti na području Jablaničkog okruga

Kandidat
Nikola Ilić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
– ekstremni sportovi,
– infrastruktura,
– geopostor

Tema master rada
Sistematizacija i tehnologija izrade bivaka u ekstremnim ambijentalnim uslovima

Kandidat
Đorđe Jovanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof.

Ključne reči:
privremeni smeštaj,
– improvizacija,
preživljavanje

Tema završnog rada
Organizacija aktivnosti gostiju kampa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu

Kandidat
Aleksandar Jovanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
Marko Erak, asistent.

Ključne reči:
– slobodno vreme,
– učesnici kampa,
– program

Tema master rada
Mišljenja penzionera o planinarenju i pešačenju

Kandidat
Tamara Simić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Sandra Radenović, Van. prof

Ključne reči:
treće doba,
kulturne znamenitosti,
– tura

2023. godina

Tema završnog rada
Oblici nastave “ekologije” na primeru logorovanja FSFV iz Beograda

Kandidat
Aleksandar Janković

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Nenad Janković, Red. prof.

Ključne reči:
fizička kultura,
životna sredina,
ekološki otisak

Tema master rada
Predlog programa aktivnosti u prirodi na osnovu geoprostornog okruženja OŠ “Rajko Mihailović” iz Vrela

Kandidat
Kristina Milivojević

Komisija:
dr Vladimir Miletić, docent
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Vladimir Milošević, docent

Ključne reči:
hipokinezija,
vannastavne aktivnosti,
sistem obrazovanja,
ruralna područja

2024. godina

Tema završnog rada
Organizacioni kapaciteti Lefkade za aktivnosti na vodi

Kandidat
Gordan Nikolić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, Van. prof.
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Darko Mitrović, Van. prof.

Ključne reči:
ostrvo,
aktivnosti u prirodi,
mogućnosti

Tema završnog rada
Etičnost odnosa čoveka prema životinjama u sportsko-rekreativnim aktivnostima

Kandidat
Minja Gatić

Komisija:
dr Vladimir Miletić, Van. prof
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Sandra Radenović, Van. prof

Ključne reči:
etika,
jahanje,
zaprege,
preživljavanje

Tema završnog rada
Mogućnosti Krita za organizaciju aktivnosti u prirodi

Kandidat
Miloš Stojanović

Komisija:
dr Vladimir Miletić, Van. prof
dr Željko Rajković, Van. prof
dr Milinko Dabović, Van. prof

Ključne reči:
potencijali,
geoprostor,
priroda,
aktivnosti