Complete outdoors encyclopedia: Camping, fishing, hunting, boating, wilderness survival, first aid

Vin T. Sparano

Complete Outdoors Encyclopedia: Camping, Fishing, Hunting, Boating, Wilderness Survival, First Aid napisao je Vin T. Sparano. Knjigu je izdao 2014. godine Rizzoli i do sada je štampana u pet izdanja.

Ovaj izuzetni vodič za ljubitelje filozofije života na otvorenom pokazao se kao najefikasnija knjiga sa detaljnim uputstvima i veštinama ikada objavljena. Ovaj vodič za život u prirodi je urađen u punom koloru, sa preko 1300 fotografija i 1000 dijagrama i ilustracija. Ova knjiga predstavlja referentni vodič namenjen i za početnike i za najiskusnije, kao i za sve one koji planiraju da se obučavaju opisanim veštinama potrebnim za boravak na otvorenom.

Sadržaj knjige se bavi aktivnostima kao što su: lov, ribolov, streličarstvo, kampovanje, upravljanje čamcem, preživljavanje i prva pomoć. Pored veština opisane su neke vrste divljači, ptica, riba i pasa usko povezane sa problematikom. Autor je knjigu dopunio novim odeljcima o preživljavanju u divljini, terenskim vozilima i čamcima. Uključio je nove informacije o GPS uređaju. Ova enciklopedija jasno objašnjava i ilustruje najnovije tehnologije i trendove uključene u boravak i aktivnosti u prirodi.