Vodič kroz logorovanje

Vladimir Miletić

Publikacija Vodič kroz logorovanje kreirana je prvenstveno sa zadatkom da odgovori na sva pitanja koja su potrebna studentima pre nego što se upute na logorovanje, kao jednog segmenta praktične nastave predmeta Aktivnosti u prirodi.

Mnogima ovo nepoznato polje često otvara prostor za razmišljanja i traženje odgovora na niz pitanja kao što su: koliko ljudi može spavati u šatoru, koliko stvari poneti na teren, kakvo će vreme biti na logorovanju, da li ima dometa za mobilne telefone, gde se tuširamo, kako dopuniti elektronske uređaje, kako je organizovana nastava, šta će se slušati od predmeta, koje životinje žive na mestu obrazovnog logora? …

Na sva ova i druga bitna pitanja vezana za terensku nastavu, njenu organizaciju, programske sadržaje, geoprostorno okruženje, klimatske karakteristike, opremu i sl. dati su odgovori u Vodiču kroz logorovanje. Ova publikacija pored odgovora na postavljena pitanja kreirana je sa zadatkom da kod učesnika logorovanja stvori predstavu o planiranom boravku na terenu.

Elektronsku verziju publikacije dostupnu u pdf ekstenziji moguće je slobodno preuzeti klikom na fotografiju.

Autor