Logorovanje Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu

Nastavna baza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu osnovana je 1974. godine u mestu Džanići na desnoj obali Perućačkog jezera. Mešoviti šumsko-jezerski, ekološko-obrazovni logor, leži na severnoj padini planine Zvjezde i u sastavu je NP “Tara”. Okruženje logora obiluje prirodnim resursima koji omogućavaju kvalitetnu realizaciju programskih sadržaja predmeta Aktivnosti u prirodi. Logorski život se odvija prema ustanovljenim pravilima uz puno poštovanje prirode i sigurnosti učesnika.

0Weeks0Days0Hours0Minutes0Seconds