Logorovanje Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu

Nastavna baza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu osnovana je 1974. godine u mestu Džanići na desnoj obali Perućačkog jezera uz dozvolu HE “Bajina Bašta”. Mešoviti šumsko-jezerski, ekološko-obrazovni logor, leži na severnoj padini planine Zvezda i u sastavu je NP Tara. Okruženje logora obiluje prirodnim resursima koji omogućavaju kvalitetnu organizaciju programskih sadržaja u okviru nastave predmeta Aktivnosti u prirodi. Logorski život se odvija prema ustanovljenim pravilima uz puno poštovanje prirode i sigurnosti učesnika.