A svod nazva Bog nebo

…to nepregledno prostranstvo ispunjeno smesom gasova. Plavo prostranstvo, jedinstveni simbol slobode. Ambijent sa ponudom kretnih aktivnosti sa prefiksom ekstremni, koji uspevaju da pokrenu najveće doze adrenalina kod čoveka. Ovo poglavlje ostavlja prostor da se krene put neba, kako bi shvatili šta to pokreće ljude da drže pogled usmeren ka oblacima i teže ka ostvarenju letačkog sna. Discipline vezane za oblast su discipline letenja i discipline slobodnog pada. Ovaj prostor rezervisan je za malo ambicioznije i one sa velikim srcem.