Nastavni proces

Nastavni proces započinje sa teorijskim predavanjima izvedenim prema definisanom planu i programu. Praktična nastava organizuje se nakon odslušanih predavanja kroz izletničke aktivnosti i letnje logorovanje.

Predmetne informacije

Specifikacija predmeta:

 • Predmet: Aktivnosti u prirodi
 • Studijski program: OAS
 • Smer: Fizičko vaspitanje
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ECTS bodova: 5
 • Semestar: šesti (VI)
 • Fond časova: 1 + 3 (jedan čas teorije + tri časa vežbi)

Zbog specifičnosti predmeta, vežbe se izvode koncentrisano:

 • izlet sa manjim grupama, po odeljenjima (u trajanju od 5 časova),
 • letnje logorovanje sa trajanjem od 10 radnih dana (po 4 časa dnevno (40 časova), na unapred definisanoj lokacji).

Organizacione aktivnosti

Ovim se prezentuje ideja na koji se sve način nastavni sadržaji iz oblasti aktivnosti u prirodi mogu realizovati u formi jednog školskog časa ili treninga ubačeni u okvir redovne nastave fizičkog vaspitanja.

Jedna metodska jedinica iz bogatog sportsko-obrazovnog arsenala edukacije u prirodi može poslužiti kako za razvoj antropomotoričkih sposobnosti, isto tako i u svrsi sportsko-tehničkog obrazovanja. Kreativnost pedagoga fizičke kulture i neposredna blizina prirodnih poligona školskim objektima preduslov su za realizaciju ovakvog vida nastavnih aktivnosti.

Kretne aktivnosti

 • Pešačenje,
 • Planinarstvo,
 • Prelaženje prepreka,
 • Planinsko trčanje,
 • Alpinizam,
 • Orijentaciono kretanje,
 • Terenska vožnja,
 • Terenski biciklizam,
 • Ski – turing,
 • Kretanje uz pomoć krplji,
 • Transport životinjama,
 • Klizanje.

Praktična nastava – aplikacija

Poludnevna izletnička kombinovana tura započinje na platou ispred FSFV, odakle se grupa upućuje prema Avali. Tura predstavlja pešačko-planinarsko kretanje po kombinovanom terenu bez jasno definisane rute. Kraj rute uključuje planinarski uspon na vrh Avale. Prednost rada daje se orijentacionom kretanju upotrebom TK i kompasa. Za vreme kretanja prate se meteorološki uslovi i analizira vremenska slika. Taktika kretanja: jednosmerna tura, okupljanje na početnoj poziciji, pešačenje do finalne destinacije gde se tura završava i ljudi upućuju dalje. Vreme trajanja ture: oko 5 sati. Dužina ture: oko 16 km. Ruuta: Košutnjak – Rakovica – Avala.

Literatura

Ispit

Završni ispit radi se u formi testa sa dvedesetak pitanja koja pokrivaju celokupnu problematiku predstavljenu predmetom. Pitanja obuhvataju: orijentaciju, opasnosti, meteorologiju, organizaciju, programske sadržaje, ekologiju, preživljavanje, osnove terenske medicine, istoriju, biologiju, geografiju i dr. Sva pitanja će biti usko povezana sa nastavnim procesom.

Izbor završnog rada

Svi zainteresovani kandidati koji imaju ambicije da se usavršavaju iz bilo koje oblasti obuhvaćene tematikom Aktivnosti u prirodi mogu predložiti ili izabrati temu svog završnog rada u dogovoru sa nastavnikom. Predlog teme sa teorijskim okvirom rada ide na Veće studija na razmatranje. Nakon odobravanja teme kandidat može pristupiti pisanju rada.