Završni radovi iz oblasti Aktivnosti u prirodi

Izbor tema završnih radova prema specifikaciji predmeta omogućava široku lepezu oblasti počevši od organizacije do aplikacije sportskih sadržaja i dr.

2019. godina

Tema završnog rada

Predlog instrumenta “Prostorna šema” za organizaciju izletničkih aktivnosti na beogradskoj teritoriji

Kandidat

Ivana Jovanović

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Miloš Marković, docent

Tema završnog rada

Primena elementarnih igara na izletima za učenike osnovnih škola

Kandidat

Tijana Dakić

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Miloš Marković, docent
 • dr Željko Rajković, docent

Tema završnog rada

Mogućnosti organizacije speleoloških aktivnosti na teritoriji Zlatara

Kandidat

Milica Milovanović

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Milinko Dabović, docent
 • Van. Prof. dr Dejan Suzović

Tema master rada

Planiranje, organizacija i realizacija ekspedicija na primeru ekspedicije “U sedlu do Mongolije” 

Kandidat

Milenko Gordić

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Milinko Dabović, docent

2020. godina

Tema master rada

Specifikacija lokaliteta jadranske akvatorije za realizaciju terenske nastave ronjenja

Kandidat

Luka Tomić

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Zoran Bratuša, docent