Završni radovi iz oblasti Aktivnosti u prirodi

Izbor tema završnih radova prema specifikaciji predmeta omogućava široku lepezu oblasti počevši od organizacije do aplikacije sportskih sadržaja i dr.

2019. godina

Tema završnog rada

Predlog instrumenta “Prostorna šema” za organizaciju izletničkih aktivnosti na beogradskoj teritoriji

Kandidat

Ivana Jovanović

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Miloš Marković, docent

Ključne reči:

 • topografske karte,
 • specifični instrument,
 • organizacione tabele.

Tema završnog rada

Primena elementarnih igara na izletima za učenike osnovnih škola

Kandidat

Tijana Dakić

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Miloš Marković, docent
 • dr Željko Rajković, docent

Ključne reči:

 • priprema za terenski rad,
 • podela igara po grupama,
 • igre i uticaj na fizičke sposobnosti.

Tema završnog rada

Mogućnosti organizacije speleoloških aktivnosti na teritoriji Zlatara

Kandidat

Milica Milovanović

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Milinko Dabović, docent
 • Van. Prof. dr Dejan Suzović

Ključne reči:

 • konkretni lokalitet,
 • speleo ronjenje,
 • kampovanje,
 • katastar.

Tema master rada

Planiranje, organizacija i realizacija ekspedicija na primeru ekspedicije “U sedlu do Mongolije” 

Kandidat

Milenko Gordić

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Milinko Dabović, docent

Ključne reči:

 • aktivnosti u prirodi,
 • putovanje,
 • terenska vožnja,
 • motocikl

2020. godina

Tema master rada

Specifikacija lokaliteta jadranske akvatorije za realizaciju terenske nastave ronjenja

Kandidat

Luka Tomić

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Zoran Bratuša, docent

Ključne reči:

 • aktivnosti u prirodi,
 • aktivnosti pod vodom,
 • scenografija,
 • ambijent,
 • jedinstvena matrica.

Tema završnog rada

Uloga tehničkog osoblja u organizaciji nastave logorovanja

Kandidat

Milan Đorđević

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • Van. Prof. dr Milinko Dabović
 • dr Željko Rajković, docent

Ključne reči:

 • priprema,
 • održavanje,
 • poslovi,
 • kompetencije,
 • prenošenje znanja.

Tema master rada

Program aktivnosti usmeren na roditelje u okviru porodičnog kampa

Kandidat

Ivana Jovanović

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Goran Prebeg, docent

Ključne reči:

 • logorovanje,
 • socijalizacija,
 • vaspitanje,
 • otklanjanje straha.

Tema master rada

Organizacija kampa za ekstremne sportove

Kandidat

Nemanja Pajević

Komisija:

 • dr Vladimir Miletić, docent
 • dr Željko Rajković, docent
 • dr Goran Prebeg, docent

Ključne reči:

 • aktivnosti u prirodi
 • adrenalin 
 • sportski sadržaji