Čvorologija

Ovaj link predstavlja deo međuuniverzitetskog projekta, izradu udžbenika “Metodika i organizacija aktivnosti u prirodi” u izdanju Univerziteta u Prištini, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću / ISBN 978-86-82374-05-3

Kada se razmatra problematika Aktivnosti u prirodi (Outdoor activities) i njena kompleksnost bez obzira na usku specijalizaciju ili organizacione elemente, moguće je uočiti jedan od njihovih najmanjih zajedničkih sadržalaca, odnosno veštinu izrade i upotrebe čvorova i manipulaciju užadima. Na našem govornom području često je u upotrebi interni termin “čvorologija” objedinjen za navedene veštine.

Osnove čvorologije podrazumevaju poznavanje tehnologije izrade užadi, odnosno prusikovih omči (odnosi se na užad prečnika ispod 8 milimetara), sajli, traka (gurtni), konaca, žica i svih ostalih podrazumevanih veza kojima se sa uspehom rešavaju terenski zadaci. Pored navedenog treba imati na umu da je kreiranje složenih sistema poslednja faza obuke izrade čvorova i manipulacije užadima.

Pored same tehnologije izrade užadi, njihova uža namena često je u ispomoći kod određenih veština potrebnih za profesionalce na terenu. Čvorologija kao umenje je značajna u logorskim veštinama, preživljavanju, spasilaštvu, planinarstvu, alpinizmu, nautici, saobraćaju…