Stručni časopis

Povratak prirodi

 

Izdavač

Pro OUTDOOR Team – Beograd

 

Glavni urednik

Vladimir Miletić – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Beograd

 

Zamenik glavnog urednika

Milinko Dabović – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Beograd

 

Redakcija:

Aleksandar Jovanović

Dejan Gavrilović – Brodarska škola – Beograd

Hadži Miloš Vidaković – Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Leposavić

Irina Juhas – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Beograd

Krasomenko Miletić

Nebojša Jotov – Gimnazija “Kirilo i Metodije” – Dimitrovgrad

Nenad Petronijević

Valentin Garkov – NSA Vasil Levski – Sofia

Zorica Pavlović Davidović – Bargos Loa – Beograd

 

Saradnici:

Bojan Ristić

Dušan Lekić

Jovan Memedović – RTS / Sasvim prirodno

Ljiljana Tomović – Biološki fakultet – Beograd

Milomir Trivun – Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta – Pale

Nikola Jokić

Nikola Stojanović – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Niš

Radule Čović

Stefan Jeremić – Podgorica

 

Ilustrator

Nikola Pr. Petković

Urednici fotografije:

Petar Pavlović

Radule Čović

Nenad Petronijević

 

Tehnički urednik

Tadija Popović

 

Dizajn

Design Studio Vetavian – Mladenovac

 

Štampa

Alkaprint – Beograd

TLS – Beograd

 

Adresa

Blagoja Parovića 156,

11030 Beograd

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerzitet u Beogradu

Telefoni:

+381(11) 3531-062

+381(63) 8015-472

 

e-adresa

aktivnostiuprirodi@gmail.com 

Web prezentacija

www.aktivnostiuprirodi.com/casopis

 

Partneri:

Fotosinteza

JWP Beograd

Heli Production

Portal PUTOKAZ – Podgorica

Sasvim prirodno