Adaptacija na ekstremne uslove

Sonja S. Radaković

Publikacija objavljena 2015. godine u izdanju Medija centra „Odbrana“. Autorka Sonja Radaković detaljno je obradila tematiku usko povezanu sa delovanjem ljudstva u najekstremnijim uslovima spoljašnje sredine. Dr Sonja Radaković kao istraživač na Vojno medicinskoj Akademiji, ovu publikaciju je bazirala na svojim i dosadašnjim istraživanjima drugih poznatih autoriteta u opisanoj oblasti. Potreba za ovim sadržajem nije samo usmerena ka pripadnicima bezbednosnih službi i oružanih snaga koji deluju u prirodi, već široko obuhvata sve ostale korisnike prirode koji se bave specifičnim aktivnostima u opisanim ambijentalnim krajnostima.

Sadržaj knjige podeljen je na nekoliko oblasti:

  • fenomen ambijentalnog stresa,
  • adaptaciju organizma na toplotu,
  • adaptaciju organizma na hladnoću,
  • adaptaciju organizma na veliku nadmorsku visinu,
  • adaptaciju organizma na uslove povišenog barometarskog pritiska,
  • adaptaciju u toku letenja i
  • na kosmičke letove.

Preporuka je da se svi korisnici prirode upoznaju sa fiziološkim promenama nastalim promenjenim uslovima spoljašnje sredine čitajući ovu knjigu.