Camping and Wilderness Survival, 2nd: The Ultimate Outdoors Book

Paul Tawrell

Publikacija u formi priručnika sa naslovom Camping and Wilderness Survival, The Ultimate Outdoors Book izašla je do sada u štampu u dva izdanja, počevši od 1996. godine u ličnom izdanju autora Paula Towrella

Camping and Wilderness Survival je jedna neverovatna publikacija iz domena Aktivnosti u prirodi, za koju kritičari smatraju da je enciklopedija iz ove specifične oblasti. Sa preko trideset poglavlja, pokriva boravak u prirodi i otkriva širinu i kompleksnost ove ideje jedinstva čoveka sa prirodnim okruženjem. Publikacija se bavi upoznavanjem sa znanjima i veštinama potrebnim za opstanak u divljini. Poseban akcenat je stavljen na organizaciju kampovanja.

Sasvim je dovoljno napomenuti da većina kritičara ove tematike, smatra da ova knjiga koja broji preko hiljadu strana teksta obogaćenim ilustracijama, treba da ulazi u sastav standardne opreme za boravak u prirodi.