Geografija sporta

Miodrag Radanović

Geografija sporta predstavlja novu naučnu disciplinu i oblast istraživanja u Srbiji i uopšte prvi pokušaj da se sport analizira sa geografskog, tj. prostornog i vremenskog aspekta. Prva je knjiga iz ove oblasti na srpskom jeziku i od strane srpskog autora. Napisana na 575 strana formata B5.
Objašnjeni su pojam, zadaci, metode i veze geografije sporta sa ostalim naučnim disciplinama. Izložen je razvoj geografije sporta. Analiziran je i potvrđen uticaj fizičko‒geografskih i društveno‒geografskih (demografskih) faktora na pojavu i rasprostranjenost sportova. Predstavljen je veliki broj sportova i njihova detaljna klasifikacija. Postanak, kratka istorija sporta, mesto i vreme njihovog prvog pojavljivanja, preobražaj i proces menjanja u vremenu i prostoru, širenje, nestajanje i ponovo pojavljivanje. Pojavljivanje sportova u posebnim oblastima, širenje i sužavanje granice rasprostiranja. Uticaj geografskih faktora na prostornu i vremensku dinamiku. Pravilnost u geografskom razmeštaju pojedinih sportova. Utvrđeni su sportovi svojstveni za određene narode, rase, regione, države i kontinente, označeni nacionalni sportovi. Navedeni su sportovi budućnosti, pronađeni u XXI veku. Regionalni pristup sportu, visokoproduktivni sportski regioni, sportska hijerarhija, doprinos pojedinih država, naroda i ličnosti u popularizaciji, poboljšanju i unapređenju sportova. Prvi put su uvedeni i analizirani novi pojmovi u geografiji sporta: areal sporta, reliktni, endemski, kosmopolitski sportovi i centralno jezgro sporta. Izvršeno je detaljno regionalno-geografsko razvrstavanja sportova, utvrđene regionalne varijante ili regionalno-geografski stilovi sportova, analizirana teorija sportskog mesta.
Knjiga će poslužiti stručnjacima iz oblasti sporta i rekreacije, geografije, turizmologije, istoričarima sporta, profesorima, studentima, postdiplomcima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, trenerima, vrhunskim sportistima, rekreativcima, kao i širem krugu čitalaca, koji se zanimaju za pojavu sporta u savremenom svetu.