Medicinski problemi na velikoj nadmorskoj visini

Zoran Roganović, Milenko Savić

Publikacija Medicinski problemi na velikoj nadmorskoj visini izdata je 2004. godine od strane Planinarskog saveza Srbije. Dr Roganović i dr Savić bave se detaljnim opisom problema nastalih kod alpinista – visokogoraca, koji borave u negostoljubivim prirodnim uslovima velikih visina.

Fiziološki odgovor čoveka ostavlja specifične tragove na organizam u ovakvim uslovima spoljačnje sredine. Sinergija hipoksišnih uslova, niskih temperatura i izraženog sunčevog zračenja ima jak uticaj na posetioce planina. Adaptacija na ovakve uslove ogleda se kroz fiziološke i psihološke nivoe. Bazični problemi nastali u ambijentu niskog atmosferskog pritiska detaljno su obrađeni u publikaciji.

Pored standardinih fizioloških adaptativnih sposobnosti čoveka da odgovore na ovakav ambijent, autori su dali preporuke za trenažne pripreme, ali i medicinsku potporu i lečenje za ljudstvo sa težim kliničkim slikama hipoksije.

Predstavljena publikacija je priručnik za terenske (ekspedicijske) lekare sa detaljnim smernicama na koji način u uslovima prirodnog okruženja uticati na rešavanje problema hipoksije.