Sokolska sekcija DIF decenija posle

Vladimir Miletić, Dejan Gavrilović

Publikacija u samostalnom izdavaštvu autora pod nazivom Sokolska sekcija “DIF”, decenija posle izašla je kao retrospektiva desetogodišnjeg rada usmerenog na razvoj ove tematike u kojoj je oslikan izvorni oblik Fizičke kulture kao neizostavni deo opšte kulture.

Sokolstvo je kao evropski sistem fizičkog vežbanja kroz istoriju usmeravalo svoj ”pogled” ka evropskim vrednostima. Crvene sokolske košulje imaju svoj ”koren” u crvenim košuljama Đuzepea Garibaldija, ujedinitelja i revolucionara Italije. Može se reći da je Italija dala jedan stvaralački primer porobljenim Slovenima, da se samo pregalaštvom, trudom i junaštvom mogu dostići evropske vrednosti – sloboda i jednakost. Sokolska sekcija ”DIF” je kroz decinijski rad razvijala evropske vrednosti svih učesnika u aktivnostima.

Autori publikacije ujedno i osnivači Sokolske sekcije “DIF” su kroz osam različitih akcija prikazali rad sekcije kako tekstualno tako i slikovito. Svojim zalaganjem za ovu tematiku sa dugom tradicijom, obuhvatili su poslednju deceniju i time pokazali kako izgleda fizičko vežbanje koje je u sinergiji sa drugim oblastima. Ova jedinstvena matrica, kao koncept vežbanja mogla bi se nazvati “fizička aktivnost sa dušom”.