Terror

Dan Simmons

Ostvarenje autora Dena Simonsa u izdavaštvu kuće Little, Brown and Company, predstavlja jedan savršeni miks fantastike, avanture i mistike. Treba napomenuti da je roman napisan prema istinitom događaju koji se odigrao u periodu između 1845 i 1848. godine.

Izgubljena ekspedicija imala je zadatak da istraži severozapadni prolaz arktičke oblasti, kako bi se ostvarila veza između Atlanskog i Tihog okeana i pronašao najkraći pomorski put između Britanske imperije i Kine i Indije. Na ovu ekspediciju zaplovila su dva istraživačka broda HMS Teror i Erebus sa posadom koju je činilo 135 ljudi pod zapovedništvom iskusnog pomorskog Kapetana Džona Frenklina.

Poslednji put brodovi su viđeni u oblasti Bafinovog zaliva dva meseca nakon isplovljavanja. Od tada im se gubi svaki trag. Sa druge strane započinje drama od trenutka kada led obuzima plovni put i zarobljava oba broda. Uprkos značajnim količinama zaliha, započinje ozbiljno preživljavanje u nemilosrdnom okruženju divlje prirode Arktika, borba na ledu u koje su uključena standardna znanja i veštine opstanka poznata zapadnom svetu stečenom bogatim iskustvima sa prethodnih ekspedicija. Ovo je naznačilo početak kraja započete ekspedicije koja je bila blizu ostvarenja svog cilja.