The Gentle Art of Horseback Riding

Gincy Self Bucklin

Knjigu autora Gincy Self Bucklina je izdao Human Kinetics, 2013. godine. Tematika publikacije usmerena je na jahanje kao jedne od najpopularnijih aktivnosti u prirodi. U dosadašnjoj literaturi dosta je napisano o stilovima, tehnikama i takmičarskim događajima. Bucklin je shvatio da prečesto resursi, autori i instruktori zanemaruju onaj najvažniji i jedinstveni aspekt jahanja, a to je odnos jahača i konja.

U jahanju kao aktivnosti, ali i umetnosti, Ginci Self Bucklin opisuje pristup prilagođen konjima. Unutar jahanja, naučićete da je ključ uspeha na svakom nivou prvenstveno usmeren na razumevanje konja i na koji se način fizički, mentalno i emocionalno povezati s njim. Ovo je praktično ključ uspeha za aktivnost jahanja.

Takođe ćete otkriti mnogo, mnogo više:

  • Koraci za suočavanje sa stresom povezanim sa strahom,
  • Tumačenje ponašanja i govora tela konja,
  • Sedlanje, jahanje u položaju polu-sedenja i korišćenje uzda,
  • Osnovni pokreti, uključujući hodanje, kas, galopiranje, okrete i preskakanje,
  • Naprednije kasačke igre, kas, galopiranje i preskakanje preko prepreka.

Bez obzira da li vas ozbiljno ili povremeno zanima jahanje u celini ili samo neka od mnogih zastupljenih disciplina jahanja, ova knjiga je obavezno štivo za opisanu aktivnost.