Samoniklo jestivo bilje

Ovaj link predstavlja deo međuuniverzitetskog projekta, izradu udžbenika “Metodika i organizacija aktivnosti u prirodi” u izdanju Univerziteta u Prištini, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću / ISBN 978-86-82374-05-3

Sadržaj predmeta Aktivnosti u prirodi podrazumeva problematiku preživljavanja kao nezaobilaznu komponentu. Jedan detalj ove problematike je i ishrana iz prirode. Ishrana iz prirode ima više pristupa, a bazirana je na ishranu samoniklim jestivim biljkama i divljim životinjama.

Biljke je u ovom slučaju dovoljno prepoznavati, prikupljati i na kraju spremati na adekvatan način za potrebe konzumacije. Naročito treba voditi računa o određenim vrstama koje imaju svoje analoge, pri čemu bi se mogla napraviti greška koja često može biti i fatalna (u slučaju da je biljka otrovna).

Kada se govori o prikupljanju samoniklog jestivog bilja, tada treba imati na umu da je najbolje raditi sa onim vrstama koje se ne mogu pomešati sa postojećim analozima. Shodno tome, na ovom linku biće prikazane neke od vrsta koje su jednostavne za identifikaciju i dostupne za prikupljanje.