Druga smena (3OAS)

Aleksić Stefan
Bandović Marija
Belušević Marko
Burmaz Veljko
Vasić Teodora
Vučković Milena
Grlja Matija
Delić Jovana
Divnić Bojana
Dimitrijević Jovana
Dražić Nevena
Erčević Nemanja
Žabarac Vojin
Ilić Marko
Ilić Mihailo
Ilić Nikola
Jakovljević Rastko
Janković Bojana
Janković Filip
Jevđenović Kristina (2017)
Jedoksić Petar
Jelovac Dušan
Jovanović Mladen

Jovićević Dimitrije
Katić Nataša
Kijanović Tea
Kovačević Dušan
Krstić Katarina
Krstović Matija
Lazić Aleksandra
Lazović Anastasija
Luburić Sava
Luković Valerija
Ljuština Maša
Manojlović Aleksandar
Marinkov Nikola
Marić Magdalena (2018)
Maričić Sara
Marković Anđela
Matić Emilija
Miljuš Ivana
Mitić Tamara
Mihajlović Nevena
Nikolić Nemanja
Petrović Aleksa
Petrović Marko

Petrović Natalija
Petrović Strahinja
Petronijević Mladen
Poledica Dobrivoje
Radičević Aleksa
Rajić Jelena
Ristić Nina
Savić Đorđe
Savić Katarina
Savić Sandra
Savić Sofija
Serafimović Miloš
Stamenković Anđela
Stojanović Ana
Stojiljković Jelena
Stokić Jovan
Suvajac Stefan
Suzović Katarina
Todorović Anđela
Ćorović Petar
Hadžić Anđela