STRUČNA TRIBINA

ULOGA AKTIVNOSTI U PRIRODI U SAVREMENOM DRUŠTVU

08. III MMXXIV GODINE

Stručna tribina pod nazivom Uloga aktivnosti u prirodi u savremenom društvu u organizaciji Asocijacije “Sport za sve” iz Beograda i Univerziteta u Beogradu – Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, baviće se problemima uskog segmenta rekreacije ali i drugih entiteta fizičke kulture – aktivnostima u prirodi (outdoor activities).

Savremeno društvo previše je opterećeno problemima “opstanka” u današnjem vremenu, da uopšteno ima veliku potrebu za povratkom prirodi. Jedno od mogućih rešenja za ovaj problem predstavlja primena najelementarnijih sadržaja – kretnih aktivnosti u prirodi. Uprkos ovom saznanju često se dolazi do određenih organizacionih poteškoća koje onemogućavaju odlazak na otvoreno.

Problemi koji prate organizaciju boravka u prirodi su mnogobrojni i kao takvi biće izneseni na ovom stručnom skupu kroz različite aspekte njihovog sagledavanja. Zaključci tribine Uloga aktivnosti u prirodi u savremenom društvu, imaće konkretan zadatak da pruže, odgovore na najčešće postavljena pitanja, kao i da daju rešenja za prateće probleme, kako bi iskreni ljubitelji prirode nesmetano koristili prirodu za potrebe fizičke kulture i sve ostale delatnosti savremenog društva.

Pridružite nam se kako bi promovisali oblast fizičke kulture koja je u direktnom dodiru sa prirodom! Na ovom mestu slušaoci tribine će imati priliku da dobiju “ključ” od onih “vrata” koja direktno vode na otvoreno!