Tag Archive for: kompetencije

Dana 21.09.2020. godine u 10:00 sati u Kabinetu 46 na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, student osnovnih akademskih studija Milan Đorđević, braniće završni rad na temu: Uloga tehničkog osoblja u organizaciji nastave logorovanja, pred komisijom u sastavu: doc dr Vladimir Miletić, Van. Prof. dr Milinko Dabović i doc dr Željko Rajković.