Guide to Mountains

Doug Scott

U izdavaštvu The Firefly Books Ltd., 2006. godine publikovan je ovaj priručnik o planinama. Sjajna i sadržajna knjiga sa velikim brojem fotografija koje prate organizovani tekst.

Preporuka za sve čitaoce zainteresovane za ove neverovatne, uzvišene ekosisteme. Knjiga predstavlja jednu poučnu literaturu iz koje će se dobiti informacije o:

  • genezi planina,
  • geo-morfološkim karakteristikama,
  • zastupljenoj flori i fauni,
  • specifičnim klimatskim uslovima koji vladaju na visini,
  • vodnim resursima,
  • ljudima nastanjenim na visinama,
  • ekonomskim karakteristikama ovih neiskorišćenih geografskih gorostasa,
  • zastupljenim aktivnostima u prirodi koje se sprovode na planinama.

Neizostavni deo knjige takođe predstavlja i istorijat istraživanja, uspona i osvajanja planina, a na samom kraju priložen je segment – atlas planina, sistematizovan prema kontinentima na kojima se one nalaze.