Leave No Trace – Minimum Impact Outdoor Recreation

Will Harmon

Publikacija autora Wila Harmona Leave No Trace – Minimum Impact Outdoor Recreation u štampanom izdanju izašla je 1997. godine od izdavača A Falcon Guide iz Helene.

Harmon kroz bazične principe organizacije boravka u prirodi naglašava na koji način je moguće izvršiti minimalni negativni uticaj na neposredno okruženje, smatrajući ovaj deo knjige tehnikama. Pored organizacionih mera, prikazana su jasna uputstva i kroz konkretne aktivnosti i sadržaje u formi vodiča. I na samom kraju je dao osvrt na biome kao posebna ambijentalna okruženja u kojima je moguće realizovati plamnirane aktivnosti.

Adekvatnom organizacijom i dobrim planiranjem sistem „napustiti bez tragova“ predstavlja integraciju koncepta održivosti u koncept sporta na otvorenom. Za knjigu se može reći da predstavlja sjajan priručnik za ljubitelje aktivnosti u prirodi sa jasnom preporukom kako je moguće kroz ekološke principe realizovati kompletne programe koji neće značajno menjati prirodu u kojoj se isti realizuju.