Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Dana 27.05.2020. godine u 14:30 sati u Amfiteatru III Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, student master studija Luka D. Tomić, braniće master rad na temu: Specifikacija lokaliteta jadranske akvatorije za realizaciju terenske nastave ronjenja, pred komisijom u sastavu: doc dr Vladimir Miletić, doc dr Željko Rajković i doc dr Zoran Bratuša. U […]

Uvažene Koleg(inic)e, Pre ispitnog roka zajednički zadatak nam je da završimo sledeće obaveze: zadaci sa predavanja 8 i 9 na linku http://www.aktivnostiuprirodi.com/predavanja/ (zamolio bih da se urade u elektronskoj formi i proslede na mailove iz kontakta; Logorovanje će biti zamenjeno praktičnom nastavom koja će biti realizovana u Beogradu (za koju će posebno biti urađen raspored […]

Dana 27.05.2020. godine u 14:30 sati u Amfiteatru III Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, student master studija Luka D. Tomić, braniće master rad na temu: Specifikacija lokaliteta jadranske akvatorije za realizaciju terenske nastave ronjenja, pred komisijom u sastavu: doc dr Vladimir Miletić, doc dr Željko Rajković i doc dr Zoran Bratuša. U […]

Uvažene Koleg(inic)e, Pre ispitnog roka zajednički zadatak nam je da završimo sledeće obaveze: zadaci sa predavanja 8 i 9 na linku http://www.aktivnostiuprirodi.com/predavanja/ (zamolio bih da se urade u elektronskoj formi i proslede na mailove iz kontakta; Logorovanje će biti zamenjeno praktičnom nastavom koja će biti realizovana u Beogradu (za koju će posebno biti urađen raspored […]