Vest važi za drugu smenu logorovanja 2024, a tiče se organizovanog prevoza. U utorak 16.07. tekuće godine, autobus za prevoz ljudstva i opreme biće postavljen na parkingu FSFV u 12:30 sati. Nakon organizovanog pakovanja opreme, polazak na put je u 13:00 sati.

Srećan put!

Prvog dana logorovanja 06.07.2024. godine, Protojerej Stavrofor otac Drago Ljubičić osveštao je Logor fakulteta u Džanićima i uz besedu poželeo svim učesnicima logora (studentima i nastavnicima) srećan početak terenske nastave. Logorovanje studenata DIFa nekoliko godina unazad je mesto delovanja Sokolske sekcije koja nastavlja sa tradicijom Slovenskih sokola. Upravo ovaj događaj ukazuje na neraskidivost duha i tela kao jedine moguće opcije naše struke.

U subotu 06.07. tekuće godine, započelo je logorovanje kalendarske 2024. godine za studente prve smene, II godine Integrisanih akademskih studija.

Želimo uspešnu terensku nastavu i lepo vreme!
Nastavni tim.

Uvažene koleginice i kolege,

Grupa koja je dobila zadatak da formira smene Logorovanja 24, uspešno ga je rešila, tako da su spiskovi dostupni za pregled i preuzimanje na sledećim linkovima:

Pored navedenih linkova, formiranim spiskovima smena je moguće prići direktnim odlaskom na stranicu Logorovanja.

Rezultati ispitnog roka Sepembar 3 za predmet Aktivnosti u prirodi za studijske programe:

Rezultati ispitnog roka Sepembar 2 za predmet Aktivnosti u prirodi za studijske programe:

Rezultati ispitnog roka Sepembar 1 za predmet Aktivnosti u prirodi za sve studente koji su imali priliku da izađu na ispit:

Zvanično je iz štampe izašla publikacija Aktivnosti u prirodi – Praktikum-priručnik kao drugo dopunjeno i prerađeno izdanje prethodnog praktikuma. Praktikum je namenjen za potrebe praktične nastave studenata FSFV iz Beograda. Navedena publikacija je u izdavaštvu autora uz podršku Pro OUTDOOR Publish.