Category archive: Zaštita životne sredine

Svetski Dan zaštite životne sredine

Svetski Dan zaštite životne sredine

1972… Generalna skupština UN Aktivnosti u prirodi kao integralni deo složenog sistema fizičke kulture odvijaju se u životnoj sredini. Potreba za zdravim okruženjem prvi je uslov koji treba biti ispunjen za sve ove sadržaje. Zaštita životne sredine nije samo filozofija na koju se jedan dan godišnje, kao danas 05.06. ukazuje na globalnom nivou, već svakodnevni zadatak aktivnosti u…

Details

“Projekat Soko”

"Projekat Soko"

Predmet Aktivnosti u prirodi ispred Katedre za teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja u saradnji sa Školom za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju iz Beograda i Ekološkog društva Gradac iz Valjeva realizuje projekat SOKO. Lokacija izvođenja ovog vaspitno-obrazovnog projeta je okolina Šarenog Platna smeštenog u klisuri reke Gradac pored Valjeva. Projekat SOKO ima zadatak sprovođenja vančasovnih oblika nastave…

Details

“Škola za mlade rendžere”

"Škola za mlade rendžere"

Projekat “Škola za mlade rendžere” osmišljen je tako da se u trajanju od jednog dana u prirodnom okruženju na prethodno pripremljenoj lokaciji, interesna grupa upozna prvenstveno sa sadržajima aktivnosti u prirodi usko povezanim sa veštinama preživljavanja u divljini uz jasno istaknuti značaj zaštite životne sredine. Projekat je realizovan u saradnji sa Savezom za sportsku rekreaciju…

Details